previous arrow
next arrow
 

Okolie

Názov obce je doložený z roku 1332 ako Rascha, z roku 1337 ako Raska, z roku 1351 ako Eghasasrasca, z roku 1478 ako Naghraska, z roku 1773 ako Welka Raska, z roku 1786 ako Welke Rakowicze, z roku 1808 ako Welké Rasskowce, z roku 1920 ako Veľké Ražkovce, z roku 1927 ako Veľké Raškovce; po maďarsky Nagyraska.
Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Veľké Kapušany, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Trebišov, kraj Východoslovenský.
Vyvinutá obec sa spomína v roku 1332. Patrila viacerým rodinám, do 15. storočia Buttkayovcom a tunajším zemanom, od konca 16. storočia tu mali podiel Soósovci, v 18. storočí Kissovci, Horvátovci, v 19. storočí to bola rodina Balassovcov a Stepánkovcov. V roku 1478 sa spomína opevnený kaštieľ, ku ktorému patrili Malé Raškovce a Kopčany. V roku 1715 mala obec mlyn, 10 opustených a 3 obývané domácnosti, v roku 1787 mala 54 domov a 429 obyvateľov, v roku 1828 mala 51 domov a 393 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1831 sa zúčastnili na roľníckom povstaní. V roku 1938-44 bola propojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1957. Dnes je časť obyvateľstva zamestnaná vo Vojanoch a Veľkých Kapušanoch.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť