previous arrow
next arrow
 

O nás

Podielnické družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce so sídlom vo Veľkých Raškovciach bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 05.12.1995. Zápis do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol prevedený 14.12.1995 v oddiely: Dr., vložka číslo: 1117/V.

Hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska prvovýroba. Realizujeme aj služby pre poľnohospodárov ako aj ostatné činnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Družstvo podniká na východnom Slovensku v Košickom kraji, v okrese Michalovce. Celkovo obhospodaruje 1653,71 ha poľnohospodárskej pôdy. Predmetné územie sa nachádza v 3 katastrálnych územiach :  Veľké Raškovce, Oborín-Kucany a Beša.

Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu, ktorú dopĺňa živočíšna výroba. V rámci rastlinnej výroby sa zameriavame predovšetkým na pestovanie  krmovín (lucerka, senáž, seno). Krmoviny a časť dopestovaných obilnín  slúžia pre vlastnú živočíšnu výrobu, kde sa venujeme chovu hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Chov kráv vykonávame bez trhovej produkcie mlieka, z ktorých chováme cca 700 ks, z toho 118 ks je sivý stepný dobytok ostatné väčšinou slovenský strakatý dobytok. V rámci agroturistiky chováme vyše 30 druhov zvierat, vodnú, hrabavú hydinu, rôzne druhy oviec a kôz, kone, mangalice atď. Prevádzkujeme penzión s reštauračným zariadením pod názvom Gazdovský dom, kde návštevníci majú možnosť ochutnávať špeciality maďarskej kuchyne. Naďalej  gazdovskú ubytovňu a prevádzkujeme vlastný poľnohospodársky múzeum a od 1.9. 2017 Gazdovskú pivnicu v Oboríne 

Podielnické družstvo SKARABEUS-AGRO patrí k významným podnikom v regióne.

Veľké Raškovce sa nachádzajú cca 30 km južne od sídla okresu mesta Michalovce. 

Obhospodarovaná pôda je zaradená do kukuričnej oblasti. Dané územie patrí do teplej, mierne suchej klimatickej oblasti.  

Dňa 15.5.2008, sme boli zaregistrovaný do Ekologického poľnohospodárstva pod registračným číslom SK-2008/633, ktoré vykonávame aj dodnes.

PD je prevádzkovaná ako rodinná farma, kde predstavenstvo tvoria členovia rodiny.

Navonok PD zastupuje predseda Ing. Tichomír Bucsko a podpredseda JUDr. Tomáš Bucsko, vedúcou prevádzky ubytovacích a stravovacích zariadení je Klára Bucsková.

kolektíva